Staff, Trustees & Partners

Yuriy Zavorotniy

Yuriy Zavorotniy

Director, Faculty

 

Degrees

M.A. Physics Odessa State University Ukraine

B.A. Physics Odessa State University Ukraine

Certifications

Physical Science

Mathematics

×